Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3129324
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14815578.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3129324 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013113980 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01C 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2014003315 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015086149 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  thyssenkrupp AG; ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEISSNER, Christoph; Moltkestr.14, 44135 Dortmund; DE;
KROTOV, Denis; Wellinghoferstrasse 73, 44263 Dortmund; DE;
VON MORSTEIN, Olaf; Ehrenaue 16, 45149 Essen; DE;
KRÜGER, Matthias, Patrick; In der Siedlung 6, 44625 Herne; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3129324
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129324
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129324
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3129324
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku