Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3008367
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14810277.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3008367 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361833638 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 17/00  F16K 37/00  F16K 49/00  F24D 19/10  F24D 3/10  G01F 1/00  G01F 15/06  G01K 13/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014041844 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014201081 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fluid Handling LLC.; 8200 N. Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROSCA, Florin; 8424 West Clara Drive, Niles, Illinois 60714; US;
HUSE, Glenn E.; 31089 Prairie Ridge Road, Green Oaks, Illinois 60048; US;
EVANS, Stanley P.; 7837 Nottingham Drive, Tinley Park, Illinois 60477; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3008367
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3008367
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3008367
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3008367
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku