Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3006454
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14807973.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3006454 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201310225330 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 5/117  A61K 38/07  A61P 7/02  A61P 39/06  C07K 5/02  A61K 38/00  C07K 5/097  C07K 5/11  C07K 5/078  A61K 47/54  A61K 47/55  A61P 9/00  A61P 9/10  A61P 9/14  C07D 217/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2014/079098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/194809 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shanghai Lumosa Therapeutics Co., Ltd.; Room 3026, 3rd Floor, Building 1 No. 146, 1st East Fute Road Shanghai Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PENG, Shiqi; Room 5, 9th Floor, Building 26 No. 38 Xueyuan Rd. Haidian District, Beijing 100083; CN;
ZHAO, Ming; Room 401, Building C Yulin Community Fengtai District, Beijing 100069; CN;
WU, Jianhui; No.10 Xitoutiao You An Men Wai Fengtai District, Beijing 100069; CN;
WANG, Yuji; No.10 Xitoutiao You An Men Wai Fengtai District, Beijing 100069; CN;
FENG, Qiqi; No.10 Xitoutiao You An Men Wai Fengtai District, Beijing 100069; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové zlúčeniny majúce trombolytickú funkciu, antitrombotickú funkciu, funkciu vychytávania voľných radikálov a ich syntéza, nanoštruktúra a použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3006454
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3006454
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 31.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.04.2021 Typ Odoslané
EP 3006454
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku