Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3003772
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14807873.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3003772 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361834697 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 15/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CA2014000488 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014194409 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prairie Machine & Parts MFG.- Partnership; 374 3rd Avenue South, Saskatoon, Saskatchewan S7K 1M5; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BYRNES, Patric; 4 - 2510 Jasper Avenue, Saskatoon, Saskatchewan S7J 2K2; CA;
COTE, David; 4 - 2510 Jasper Avenue, Saskatoon, Saskatchewan S7J 2K2; CA;
LOCKERBIE, Michael; 4 - 2510 Jasper Avenue, Saskatoon, Saskatchewan S7J 2K2; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3003772
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003772
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003772
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3003772
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku