Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3080655
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14806688.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3080655 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1401874 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  FR2014000220 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015055900 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bioaxial SAS; 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIRAT, Gabriel; 106, rue de Montreuil, 75011 Paris; FR;
MOISAN, Lionel; 80 rue de l'Abbé Carton, 75014 Paris; FR;
FALLET, Clément; 6b rue Colbert, 93100 Montreuil; FR;
CARON, Julien; 13 rue Danton, 60800 Crépy en Valois; FR;
DUBOIS, Maxime; 18 rue Saint Léon, 31400 Toulouse; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3080655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3080655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3080655
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3080655
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku