Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3084359
(11)  Číslo patentu  33289 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14805852.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3084359 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013114495 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01F 1/36  G01F 1/50  G01F 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/075815 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/090895 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S.K.I. GmbH; Hanns-Martin-Schleyer-Str. 22, 41199 Mönchengladbach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KREMER, Friedhelm; Schroffstr. 50, 41199 Mönchengladbach; DE;
SCHLEGEL, Michael; Kirchturmstr. 2, 71069 Sindelfingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsob a meracie usporiadanie na základe princípu diferenciálneho tlaku s nastavením nulového bodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Maximálna platnosť do  27.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3084359
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3084359
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.01.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3084359
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2020 Typ Odoslané
EP 3084359
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku