Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3087208
(11)  Číslo patentu  26245 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14805820.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3087208 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13199465 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22B 7/00  C22B 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/075500 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/096945 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Umicore; Rue du Marais 31, 1000 Brussels; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BROUWER Sybolt; Leerkens 2, B-2600 Berchem; BE;
HEULENS Jeroen; Malendriesstraat 19, B-3370 Kerkom; BE;
VAN HOREBEEK David; Broekstraat 2A, B-3390 Tielt-Winge; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Spôsob recyklácie batérií LI-ION 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 05/2018 SC4A
 
EP 3087208
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.01.2018 4 165,00 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.10.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.10.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.10.2020 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3087208
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.01.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 23.01.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 23.01.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 23.01.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 08.01.2018 Typ Doručené
3b Opis 08.01.2018 Typ Doručené
3c Opis 08.01.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2018 Typ Odoslané
EP 3087208
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku