Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3005636
(11)  Číslo patentu  28534 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14804412.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3005636 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201314108648, 201361829968 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2013, 31.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/02  H04W 48/16  H04B 7/04  H04B 7/06  H04L 25/03  H04L 27/20  H04W 12/02  H04B 7/0456  H04B 7/0452  H04W 92/24  H04W 4/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/039072 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/193718 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Xiaogang; Raycom Building A 8F Ke Xue Yuan Nan Lu 2 Haidian District, Beijing 100080; CN;
ZHU, Yuan; Room 605 Building 16 Mo Li Yuan Bei Yuan Jia Yuan Chaoyang, Beijing 100013; CN;
LI, Qinghua; 5117 Chiltern Lane, San Ramon, California 94582; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Požívateľské zariadenie a spôsoby podvzorkovania kódových kníh pre rozšírené kódové knihy 4TX 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.05.2023 
   Maximálna platnosť do  22.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
 
EP 3005636
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.09.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3005636
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.04.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3005636
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2018 Typ Doručené
Opis 24.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 24.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.09.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.09.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2020 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.10.2020 Typ Odoslané
EP 3005636
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.10.2020 Intel Corporation inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Intel IP Corporation
2 Prevod majiteľa 08.10.2020 Apple Inc. Intel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku