Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3062775
(11)  Číslo patentu  26800 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14802985.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3062775 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361898241 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 47/10  A61K 47/34  A61K 31/5575   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/063569 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/066548 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GHEBREMESKEL Alazar N.; 20 Via Lucca D-413, Irvine, California 92612; US;
ROBINSON Michael R.; 200 Pacific Coast Highway, Unit 147, Huntington BCH, CA 92648-5186; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vnútroočné implantáty obsahujúce prostamid a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.10.2023 
   Maximálna platnosť do  31.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 3062775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.03.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.10.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.10.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.10.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062775
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.03.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 29.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2018 Typ Odoslané
EP 3062775
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku