Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3068776
(11)  Číslo patentu  31818 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14802787.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3068776 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361903572 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/04  C07D 471/04  A61K 31/506  A61P 31/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/065114 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/073476 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NTI-ADDAE, Kwame, W.; 19 Kensington Way, Tewksbury, MA 01876; US;
WALDO, Michael; 4 Patricia Drive, Grafton, MA 01519; US;
O'NEIL, Simon, Adam; 77 Maple Street, Belmont, MA 02478; US;
VAN ALSTEN, John, Gregg; 3 Clearview Drive, Framingham, MA 01701; US;
MACIKENAS, Dainius; 7 Clinton Street, Cambridge, MA 02139; US;
MUDUNURI, Praveen; 77 Forest Street, Arlington, MA 02474; US;
SHI, Yi; 80 Rathburn Road, Natick, MA 01760; US;
LEDEBOER, Mark, Willem; 36 Faulkner Hill Road, Acton, MA 01720; US;
JURKAUSKAS, Valdas; 226 Brattle Street, Cambridge, MA 02138; US;
MEDEK, Ales; 14 Lockland Road, Winchester, MA 01890; US;
JONES, Steven; 68 Summer Street, Hyde Park, MA 02136; US;
BYRN, Randal; 7 Pemberton Road, Wayland, MA 01778; US;
ASMAL, Mohammed; 69 Fair Oaks Avenue, Newton, MA 02460; US;
ROBERTSON, Sarah, Marie; 55 Vernon Street 3, Somerville, MA 02145; US;
TSAI, Wanjung; 205 Summer Street Apt. 3, Somerville, MA 02143; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory replikácie chrípkových vírusov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3068776
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.10.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068776
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 14.08.2019 Typ Doručené
1b Opis 14.08.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.10.2019 Typ Odoslané
EP 3068776
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku