Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3066074
(11)  Číslo patentu  33710 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14802502.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3066074 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361899682 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 319/20  C07C 319/28  C07H 1/06  C07C 319/06  C07H 15/26  C07C 323/48  C07C 323/60  C07D 207/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/065657 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/063680 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUGGER, Robert Wayne; 157 Elm Street, Stonington, Connecticut 06378; US;
LETENDRE, Leo Joseph; 80 Pruett Place, Oakdale, Connecticut 06370; US;
PATEL, Vimalkumar Babubhai; 4E Kensington Circle, Garnerville, New York 10923; US;
PRASHAD, Amarnauth Shastrie; 18 Parliament Drive, New City, New York 10956; US;
ZHANG, Chunchun; 8 Welland Court, North Potomac, Maryland 20878; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Medziprodukty a spôsoby syntézy derivátov kalicheamicínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.10.2023 
   Maximálna platnosť do  28.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3066074
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3066074
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3066074
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.05.2020 Typ Odoslané
EP 3066074
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku