Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3065884
(11)  Číslo patentu  30369 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14798772.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3065884 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013018756, 102013018755 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2013, 08.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 7/14  C09D 5/08  C09D 183/04  C09D 183/06  C08G 77/04  C08G 77/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/074093 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/067776 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EPG Engineered nanoProducts Germany AG; Goethestraße 30, 64347 Griesheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KROKE, Edwin; Freibergerstrasse 39, 09633 Halsbrücke; DE;
PFEIFER, Stefan; Lübbenauerstrasse 53, 45739 Oer-Erkenschwick; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Ochranná protikorózna vrstva a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2020 
   Maximálna platnosť do  07.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 3065884
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.11.2019 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.03.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.03.2019 Typ Doručené
1b Opis 15.03.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 21.03.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 21.03.2019 Typ Doručené
2b Opis 21.03.2019 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2019 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 07.05.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.05.2019 Typ Odoslané
EP 3065884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku