Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3063457
(11)  Číslo patentu  29412 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14796728.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3063457 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013221799 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17D 5/02  G01M 3/22  G01N 1/10  G01N 1/22  G01N 1/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/073096 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/063074 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Framatome GmbH; Paul-Gossen-Strasse 100, 91052 Erlangen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KNOBLACH, Walter; Donauschwabenstr. 11, 91301 Forchheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Hadička alebo rúrka na zber a prepravu vzoriek plynu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.10.2022 
   Maximálna platnosť do  28.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3063457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.10.2018 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2019 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2020 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063457
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.06.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 27.06.2018 Typ Doručené
1b Opis 27.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 12.10.2018 Typ Odoslané
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 21.12.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.02.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 13.02.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 27.02.2019 Typ Odoslané
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2019 Typ Odoslané
EP 3063457
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.10.2018 Framatome GmbH AREVA GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2018 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku