Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3063306
(11)  Číslo patentu  33493 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14792523.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3063306 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13290265 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 18/00  C22C 18/02  C22F 1/16  E04C 2/08  E04D 3/16  E04D 3/30  E04F 13/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/073476 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/063274 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Umicore Building Products France; Les Mercuriales, Tour du Ponant 40 Rue Jean Jaurès, 93176 Bagnolet; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MANOV, Stephan; 46 Quai de Tounis, 31000 Toulouse; FR;
BISSERY, Christophe; 10 Rue de Pontoise, 78100 Saint-Germain en Laye; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Vzorovaný rolovaný plech zo zliatiny zinku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.10.2022 
   Maximálna platnosť do  31.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 3063306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2020 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063306
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.02.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.02.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 05.02.2020 Typ Doručené
1c Opis 05.02.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.04.2020 Typ Odoslané
EP 3063306
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku