Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3057964
(11)  Číslo patentu  33523 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14790937.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3057964 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361890718 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 215/48  C07D 401/10  C07D 417/14  C07D 451/04  C07D 471/04  C07D 471/10  C07D 487/04  C07D 487/10  C07D 493/10  C12Q 1/6897  G01N 33/50  C07D 413/14  C07D 403/14  C07D 413/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/060418 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/057659 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eisai R&D Management Co., Ltd.; 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAWKINS, Lynn; 963 Lowell Road, Concord, Massachusetts 01742; US;
CARLSON, Eric; 14 Blair Road, Merrimack, New Hampshire 03054; US;
HANSEN, Hans; 18 Sanborn Avenue Apartment 3, Somerville, Massachusetts 02143; US;
MACKEY, Matthew; 52 Henry Avenue, Melrose, Massachusetts 02176; US;
SCHILLER, Shawn; 614 Hilldale Avenue, Haverhill, Massachusetts 01832; US;
OGAWA, Chikako; Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel; CH;
DAVIS, Heather; 202 Morgan Drive, Haverhill, Massachusetts 01832; US;
ENDO, Atsushi; 311 Lowell Street,Apartment 1123, Andover, MA 01810; US;
ISHIZAKA, Sally; 110 Mountvale Road, Weston, MA 02493; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Selektívne substituované chinolínové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 3057964
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057964
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057964
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 13.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2020 Typ Odoslané
EP 3057964
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku