Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3060558
(11)  Číslo patentu  29496 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14789816.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3060558 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201318863 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/04  A01N 43/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/072818 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/059262 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH;
Syngenta Limited; Syngenta Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PHADTE, Mangala; Syngenta Biosciences Pvt. Limited Santa Monica Works Corlim, Ilhas Goa 403 110; IN;
SONAWANE, Ravindra; Syngenta Biosciences Pvt. Limited Santa Monica Works Corlim, Ilhas Goa 403 110; IN;
HENNESSY, Alan Joseph; Syngenta Limited Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
MORRIS, James Alan; Syngenta Limited Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
BOEHMER, Jutta Elisabeth; Syngenta Limited Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
DESSON, Timothy Robert; Syngenta Limited Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
GOODWIN-TINDALL, Jake; Syngenta Limited Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Pyridinylimidazolóny ako herbicídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.10.2023 
   Maximálna platnosť do  24.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 3060558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.10.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.09.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.10.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060558
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.12.2018 Typ Doručené
Opis 07.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 3060558
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku