Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2989999
(11)  Patent Number  31591 
(96)  European Application Number  14789075.0 
(96)  European Application Date  25.04.2014 
(97)  European Patent Number  2989999 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  17.04.2019 
(31)  Priority Number  20130046015, 20140013819 
(32)  Priority Date  25.04.2013, 06.02.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  KR, KR 
(97)  European Application Publication Date  02.03.2016 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.10.2019 
(51)  International Patent Classification  A61B 17/16  B23B 41/00  B25B 23/14  B25F 5/00  G05B 19/18   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/KR2014/003688 
(87)  International Publication Number  WO 2014/175705 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rimscience Co., Ltd.; 2nd Floor 477-11 Sangdo-dong Dongjak-gu, Seoul 156-881; KR 
(72)  Inventor(s)  YOON, Sang Jin; 103-702 278 Bangbae-ro Seocho-gu, Seoul 137-925; KR 
(74)  Attorney(s)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Title  Rotačno prítlačné zariadenie schopné elektrického ovládania a spôsob jeho ovládania  
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  25.04.2022 
   Patent in Force maximum until  25.04.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 2989999
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2019 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2989999
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.06.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.04.2021 149,00 EUR 8

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2989999
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.07.2019 Type Delivered
Opis 16.07.2019 Type Delivered
Plná moc 16.07.2019 Type Delivered
Sprievodný list 16.07.2019 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2019 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.09.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 25.07.2022 Type Sent document
EP 2989999
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku