Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2991264
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14787526.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2991264 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013091467 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 21/62  H04L 9/00  H04L 9/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014061409 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014175326 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEC Corporation; 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ISSHIKI, Toshiyuki; c/o NEC CORPORATION 7-1 Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001; JP;
MORI, Kengo; c/o NEC CORPORATION 7-1 Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001; JP;
ARAKI, Toshinori; c/o NEC CORPORATION 7-1 Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2991264
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2991264
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2991264
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2991264
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku