Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3057728
(11)  Číslo patentu  26450 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14784055.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3057728 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13188595 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 41/50  B22D 41/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/071865 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/055569 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vesuvius Group (SA); Rue de Douvrain, 17, 7011 Ghlin; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COLLURA Mariano; 63 Rue Harmegnies, B-7110 Strépy-Bracquegnies; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spojovacie zariadenie pre reverzibilné pripojenie krycieho prvku pre panvu ku zbernej výlevke, samonosný krycí prvok pre panvu, príslušná súprava, a spôsob pripojenia krycieho prvku pre panvu ku zbernej výlevke 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 3057728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.09.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057728
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Typ Odoslané
EP 3057728
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku