Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2978426
(11)  Číslo patentu  33583 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14782395.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2978426 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1127MU2013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/65  A61K 47/26  A61P 31/04  A61P 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2014/000186 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/167575 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intas Pharmaceuticals Limited; Corporate House, Nr. Sola Bridge S.G. Highway, Thaltej, Ahmedabad - 380054, Gujrat; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARIKH, Dhara; Astron Research Ltd. 10th Floor Premier House-1 Opp. Gurudwara S.G. Highway Bodakdev, Ahmedabad 380054 Gujarat; IN;
PATEL, Aditya; Astron Research Ltd. 10th Floor Premier House-1 Opp. Gurudwara S.G. Highway Bodakdev, Ahmedabad 380054 Gujarat; IN;
BHASKAR, Pallerla; Astron Research Ltd. 10th Floor Premier House-1 Opp. Gurudwara S.G. Highway Bodakdev, Ahmedabad 380054 Gujarat; IN;
SEHGAL, Ashish; Astron Research Ltd. 10th Floor Premier House-1 Opp. Gurudwara S.G. Highway Bodakdev, Ahmedabad 380054 Gujarat; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Stabilná kompozícia obsahujúca tigecyklín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.03.2022 
   Maximálna platnosť do  25.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 2978426
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978426
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.02.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978426
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 2978426
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku