Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2985314
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14782220.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2985314 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013080245 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 15/00  C08L 25/12  C08L 51/00  C08L 51/04  C08L 57/00  C08L 69/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014059938 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014168078 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Techno-UMG Co., Ltd.; 1-9-2, Higashi-Shinbashi Minato-ku, Tokyo; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOCHIZUKI Isamu; c/o Techno Polymer Co. Ltd. 1-9-2 Higashi-Shinbashi Minato-ku, Tokyo 105-0021; JP;
EGAWA Kazuya; c/o Techno Polymer Co. Ltd. 1-9-2 Higashi-Shinbashi Minato-ku, Tokyo 105-0021; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2985314
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2985314
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2985314
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2985314
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku