Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3051986
(11)  Číslo patentu  25798 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14781046.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3051986 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13186920 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 31/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CH2014/000138 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/048914 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qbo Coffee GmbH; Birkenweg 4, 8304 Wallisellen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RUBIN Andres; Rosswiesstrasse 29, 8608 Bubikon; CH;
ZWICKER Dominic; Hauptstrasse 15, 9650 Nesslau; CH;
DEUBER Louis; Säntisstrasse 24, 8805 Richterswil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sparujúci modul 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 3/2018 SC4A
 
EP 3051986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3051986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 27.09.2017 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.09.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.09.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3051986
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2017 Typ Doručené
Opis 30.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
EP 3051986
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku