Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3052139
(11)  Číslo patentu  29985 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14780805.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3052139 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13186703, 14169433 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2013, 22.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 49/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/070569 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/044312 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  B. Braun Melsungen AG; Carl-Braun-Strasse 1, 342 12 Melsungen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DIETRICH, Thore; Bondickstraße 81, 13469 Berlin; DE;
BOURAYOU, Riad; c/o Sakina Bouguerzi 6 Cité des Mines, 69360 Communay; FR;
FLECK, Eckart; Winkler Straße 18a, 14193 Berlin; DE;
KELLER, Thorsten; Waltersdorfer Chaussee 176, 12355 Berlin; DE;
SCHMITT, Jürgen; Drosselweg 30, 35274 Kirchhain; DE;
RÖTHLEIN, Doris; Strindbergstrasse 2a, 34121 Kassel; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Presaturácia pečene a následné podanie kontrastnej látky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.09.2022 
   Maximálna platnosť do  25.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3052139
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052139
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.09.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052139
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 04.02.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 04.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 04.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.05.2019 Typ Odoslané
EP 3052139
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku