Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3010361
(11)  Číslo patentu  29621 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14780563.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3010361 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20131005 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A42B 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/062367 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/203180 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KASK S.p.A.; Via Firenze 5, 24060 Chiuduno (BG); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOTTI, Angelo; via C. Nembrini 4, I-24027 Nembro (BG); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Ochranná prilba s ochranou proti uvoľneniu, hlavne na športové použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2023 
   Maximálna platnosť do  18.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 3010361
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3010361
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.05.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.05.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.05.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.05.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3010361
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 26.03.2019 Typ Doručené
EP 3010361
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku