Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3197703
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14777004.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3197703 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 26/02  B60K 31/00  B60K 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2014002579 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016045687 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Volvo Truck Corporation; Svedernavägen 18, 405 08 Göteborg; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLORENTIN, Gregory; 830 Chemin du Val Joli, F-38540 Saint Just Chaleyssin; FR;
PEREYRON, Florian; 23B Rue des Rancy, F-69003 Lyon; FR;
CHANSAVANG, Arnaud; 40 Rue Jean Jaures, F-69100 Villeurbanne; FR;
GAUTHIER, Christophe; 47 Allée Prosper Monnet, F-38670 Chasse sur Rhône; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3197703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3197703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3197703
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3197703
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku