Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3052570
(11)  Číslo patentu  28729 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14776863.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3052570 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201317300 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 91/08  C08L 57/02  C08L 91/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/070666 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/044376 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Remet UK Ltd; 44 Riverside II Sir Thomas Longley Road, Rochester, Kent ME2 4DP; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARASZCZAK, John Stanley; Remet UK Ltd 44 Riverside II Sir Thomas Longley Road, Rochester Kent ME2 4DP; GB;
MORSS, Randolph Eugene; Remet UK Ltd 44 Riverside II Sir Thomas Longley Road, Rochester Kent ME2 4DP; GB;
BRADLEY, Grant; Remet UK Ltd 44 Riverside II Sir Thomas Longley Road, Rochester Kent ME2 4DP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Lejací vosk 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.09.2023 
   Maximálna platnosť do  26.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 3052570
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052570
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.09.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.08.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052570
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2018 Typ Doručené
Opis 04.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
EP 3052570
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku