Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2980268
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14773134.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2980268 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013240056 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 11/00  B22D 13/02  B22D 21/02  C22C 9/00  C23C 14/06  C23C 14/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014058867 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014157519 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Materials Corporation; 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8117; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KATO Shinji; c/o MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION SANDA PLANT 12-6 Technopark, Sanda-shi Hyogo 669-1339; JP;
ZHANG Shoubin; c/o MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION SANDA PLANT 12-6 Technopark, Sanda-shi Hyogo 669-1339; JP;
KOMIYAMA Shozo; c/o MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION SANDA PLANT 12-6 Technopark, Sanda-shi Hyogo 669-1339; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2980268
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2980268
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2980268
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2980268
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku