Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2986139
(11)  Číslo patentu  29333 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14770294.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2986139 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313835081 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 40/20  A23N 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/022717 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/150249 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sustainable Alternative Feed Enterprises; 10775 Double R Boulevard, Suite 122, Reno, NV 89521; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PASTUSEK John; 10775 Double R Boulevard, Suite 122, Reno, NV 89521; US;
PELLEGRINI Louis; 10775 Double R Boulevard, Suite 122, Reno, NV 89521; US;
ZUNDEL Kerry; 10775 Double R Boulevard, Suite 122, Reno, NV 89521; US;
FORD William, L.; 10775 Double R Boulevard, Suite 122, Reno, NV 89521; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém spracovania odpadu z primárnych potravinárskych produktov na druhotné potravinárske produkty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.03.2023 
   Maximálna platnosť do  10.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2986139
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2986139
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2986139
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2019 Typ Odoslané
EP 2986139
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku