Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3044220
(11)  Číslo patentu  30115 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14766377.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3044220 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361877329 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 413/14  A01N 43/56  A01N 43/78  C07D 401/04  C07D 403/04  C07D 407/14  C07D 409/14  C07D 413/04  C07D 417/04  C07D 417/14  C07D 471/04  C07D 513/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/054671 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/038503 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FMC Corporation; FMC Tower at Cira Center South 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLARK, David, Alan; 109 Stoney Ridge Road, Landenberg, PA 19350; US;
FRAGA, Breena, Gloriana; 9311 Road 29 1/2, Madera, CA 93637; US;
ZHANG, Wenming; 21 Charles Pointe, Newark, DE 19702; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Heterocyklicky substituované bicyklické azolové pesticídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.09.2022 
   Maximálna platnosť do  09.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3044220
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3044220
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.08.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.08.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.08.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3044220
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 25.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.01.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 25.01.2019 Typ Doručené
1d Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 3044220
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku