Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2969431
(11)  Číslo patentu  29897 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14763484.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2969431 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313839167 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27G 13/10  B27L 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2014/050331 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/142744 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Iggesund Tools Aktiebolag; Box 6, 825 21 Iggesund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZINNIGER, Ian; 16 Chemin Du Ravin, Ste-Therese, Q J7E 2T4; CA;
GOUIN, Mathieu J.A.; 45 des Deniers, Blainville, Q J7C 5R5; CA;
LAGRANGE, Daniel M.; 2069 Browse Road, Kelowna, British Columbia V1Z 3S8; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Upínacia zostava pre drevoobrábací nôž 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2969431
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2969431
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2969431
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.01.2019 Typ Doručené
Opis 29.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 29.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.04.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.04.2019 Typ Odoslané
EP 2969431
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku