Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3033344
(11)  Číslo patentu  26281 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14758102.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3033344 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13004050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 475/04  C07D 487/14  A61K 31/519  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/067447 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/022407 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck & Cie; Im Laternenacker 5, 8200 Schaffhausen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOSER Rudolf; Lahnhalde 11, CH-8200 Schaffhausen; CH;
GROEHN Viola; Neuwingertstrasse 9, 8447 Dachsen; CH;
EGGER Thomas; Aadorferstrasse 56, CH-9545 Wängi; CH;
AMMANN Thomas; Seebestrasse 1, CH-8460 Marthalen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hemisulfátová soľ kyseliny 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2022 
   Maximálna platnosť do  14.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 05/2018 SC4A
 
EP 3033344
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.07.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.07.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.07.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.07.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033344
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.12.2017 Typ Doručené
1a Opis 22.12.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2017 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 08.03.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 26.03.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 26.03.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2018 Typ Odoslané
EP 3033344
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku