Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2845876
(11)  Číslo patentu  27768 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14755961.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2845876 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20130082279, 20140011170 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2013, 29.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 5/08  C08K 7/14  C08L 101/00  C08L 21/00  C08L 23/04  C08L 23/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2014/000907 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/005556 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Korea Pallet Pool Co., Ltd.; Dohwa-dong 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu Seoul 04157; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHIN, Yang Jae; 110-1004 Hyojachon Hyundai Apt. 17 Bundang-ro 201beon-gil Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 463-767; KR;
CHO, Yun Suk; 105-1402 Handeok Hanshin Tower 16 Bunseong-ro 48beon-gil, Gimhae-si Gyeongsangnam-do 621-779; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kompozícia obsahujúca dva alebo viac druhov živice a dlhé sklenené vlákna 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.02.2020 
   Maximálna platnosť do  03.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
EP 2845876
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845876
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.01.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845876
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2018 Typ Doručené
2a Opis 04.07.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 04.07.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 04.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2845876
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku