Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3035955
(11)  Číslo patentu  33074 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14755334.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3035955 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2013/002514 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/002299 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/024666 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CureVac AG; Paul-Ehrlich-Str. 15, 720 76 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KALLEN, Karl-Josef; Marienhofer Weg 24, 50226 Königsdorf; DE;
FOTIN-MLECZEK, Mariola; Chemnitzer Weg 10, 71065 Sindelfingen; DE;
GNAD-VOGT, Ulrike; Unterer Schachmühlenweg 34, 64367 Mühltal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Kompozícia a vakcína na liečbu rakoviny pľúc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.08.2022 
   Maximálna platnosť do  21.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 3035955
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3035955
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.08.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.08.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3035955
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2019 Typ Doručené
Opis 09.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3035955
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku