Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3007808
(11)  Číslo patentu  37908 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14749869.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3007808 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1355358 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 63/06  B01D 46/24  B01D 67/00  B01D 69/10  B29C 67/00  B32B 3/12  C04B 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2014/051383 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2014/051383 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technologies Avancées et Membranes Industrielles; ZA Les Laurons, 26110 Nyons; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LESCOCHE, Philippe; Le Pontillard, 26110 Piégon; FR;
ANQUETIL, Jérôme; 3, Impasse Saint-Louis, 76400 Sainte-Hélène-Bondeville; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby filtračných membrán aditívnou technológiou a získané membrány 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.06.2022 
   Maximálna platnosť do  10.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3007808
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.05.2021 8 298,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3007808
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 05.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 05.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2021 Typ Platba
3 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.10.2021 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 06.10.2021 Typ Interné listy
EP 3007808
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku