Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3033354
(11)  Číslo patentu  29995 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14749749.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3033354 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2013/081457 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/00  C12N 15/82  C07K 14/415   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/066427 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/022192 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Institute Of Genetics And Developmental Biology; Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101; CN;
Plant Bioscience Limited; Norwich Research Park Colney Lane, Norwich, Norfolk NR4 7UH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI, Yunhai; Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101; CN;
XIA, Tian; Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101; CN;
LI, Na; Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101; CN;
DUMENIL, Jack; Department of Cell and Developmental Biology John Innes Centre, Norwich Norfolk NR4 7UH; GB;
BEVAN, Michael; Department of Cell and Developmental Biology John Innes Centre, Norwich Norfolk NR4 7UH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsoby modulácie veľkosti semien a orgánov u rastlín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.07.2023 
   Maximálna platnosť do  30.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3033354
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033354
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.07.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.07.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.07.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033354
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 21.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
EP 3033354
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku