Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3013753
(11)  Číslo patentu  26551 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14748298.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3013753 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  RM20130380 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01G 23/02  C01B 33/107  C01G 49/10  C01B 9/02  C01F 7/56  C01F 7/62  C22B 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2014/000170 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/207778 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ecotec Gestione Impianti S.r.l.; Via Montegrappa, 133, 961 00 Siracusa (SC); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IMERITO Aldo; Ecotec Gestione Impianti S.r.l., Via Montegrappa 133, I-96100 Siracusa (SR); IT;
ORRU' Riccardo; Ecotec Gestione Impianti S.r.l., Via Montegrappa 133, I-96100 Siracusa (SR); IT;
RAGONA Mario; Ecotec Gestione Impianti S.r.l., Via Montegrappa 133, I-96100 Siracusa (SR); IT;
PISU Massimo; Ecotec Gestione Impianti S.r.l., Via Montegrappa 133, I-96100 Siracusa (SR); IT;
DENOTTI Carla; Ecotec Gestione Impianti S.r.l., Via Montegrappa 133, I-96100 Siracusa (SR); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob extrakcie priemyselne zaujímavých, vzájomne od seba oddelených produktov z bauxitu a červeného kalu v dôsledku spracovania bauxitu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.06.2022 
   Maximálna platnosť do  25.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
 
EP 3013753
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3013753
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.05.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.05.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.05.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.05.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3013753
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.02.2018 Typ Doručené
Opis 02.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3013753
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku