Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3003604
(11)  Číslo patentu  29699 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14744419.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3003604 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503562013, 505092013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2013, 16.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT, AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2014/050124 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/190366 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nemak, S.A.B. de C.V.; Libramiento Arco Vial Km. 3.8, 66000 García, Nuevo León; MX 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RATHNER, Wolfgang; Schillerstraße 43, A-4910 Ried im Innkreis; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Metóda a zariadenie na liatie liatinového odliatku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.05.2023 
   Maximálna platnosť do  27.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 3003604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.05.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.05.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003604
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2019 Typ Odoslané
EP 3003604
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku