Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3003330
(11)  Číslo patentu  28781 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14742388.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3003330 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361831409 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/38  A61K 35/74  A61P 1/00  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/040856 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/197562 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rebiotix, Inc.; 2660 Patton Road, Roseville, Minnesota 55113; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JONES, Lee A.; 54 Locke Lake Road, Fridley, Minnesota 55432; US;
JONES, Courtney R.; 6700 Kennaston Road, Fridley, Minnesota 55432; US;
HLAVKA, Edwin J.; 2400 Oliver Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55405; US;
GORDON, Ryan D.; 5901 Merold Drive, Edina, Minnesota 55436-2260; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Terapia k obnoveniu mikroflóry (MRT), kompozície a metódy výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  04.10.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 3003330
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.11.2018 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003330
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.09.2018 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.05.2019 116,00 EUR 6
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.05.2019 116,00 EUR 6 30.08.2019 116,00 EUR
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.05.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.05.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.05.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003330
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 06.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 31.07.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 31.07.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 21.08.2019 Typ Interné listy
EP 3003330
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku