Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2992230
(11)  Číslo patentu  28785 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14741420.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2992230 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CR20130013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 35/02  F16C 17/10  F16C 27/06  F16F 1/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2014/000115 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/178088 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAV Srl; Via Madrid, 3 Località Zingonia, 24040 Ciserano (BG); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPINELLA, Giuseppe; Via Leopardi 3, I-24052 Azzano San Paolo (BG); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vylepšená pružná priechodka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2023 
   Maximálna platnosť do  28.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2992230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2992230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.04.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2992230
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2018 Typ Doručené
Opis 11.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2992230
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku