Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3027805
(11)  Číslo patentu  36777 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14741306.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3027805 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201310330114, 201320465533 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2013, 01.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D07B 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/065541 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/014639 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NV Bekaert SA; Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG, He; No. 5 East Wai Huan Road, Jiangyin Jiangsu 214434; CN;
DESPIEGELAERE, Roel; Gerard Davidsstraat 29, B-8510 Marke; BE;
ZHU, Hongzhen; Building 9 Shengtingyuan, Jiangyin City Jiangsu 214434; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Oceľový kord s veľkým predĺžením a pneumatika obsahujúca takýto kord 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Maximálna platnosť do  18.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 9/2021 SC4A
 
EP 3027805
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3027805
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.07.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.07.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3027805
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.04.2021 Typ Odoslané
EP 3027805
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku