Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2947101
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14740721.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2947101 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013005658 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08C 19/02  C08C 2/00  C08F 2/06  C08F 236/10  C08F 297/04  C08F 36/04  C08F 6/06  C08L 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2014050122 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014112411 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA; 1-1-2 Yurakucho Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARAKI, Yoshifumi; 1-105 Kanda Jinbocho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101; JP;
SASAYA, Eiji; 1-105 Kanda Jinbocho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101; JP;
SUZUKI, Takuya; 1-105 Kanda Jinbocho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2947101
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2947101
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2947101
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2947101
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku