Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3022007
(11)  Číslo patentu  29187 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14739783.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3022007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013107637 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 20/10  H01B 13/012  H01R 4/02  H01R 4/62  H01R 43/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/064867 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/007619 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schunk Sonosystems GmbH; Hauptstrasse 95, 354 35 Wettenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RÜHL, Sebastian; Dorfstrasse 16, 35083 Wetter; DE;
STROBEL, Heiko; Mittelstrasse 22, 35516 Münzenberg; DE;
HANIKA, Tim; Weidigstrasse 7, 35428 Langgöns/Oberkleen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby uzla zvarením s rovnakou šírkou pre dva zvary 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3022007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3022007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.06.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3022007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 3022007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku