Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3011619
(11)  Číslo patentu  29013 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14739629.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3011619 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361837970 P, 201361837976 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.06.2013, 21.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 4/52  H01M 4/50  H01M 4/136  H01M 4/133  H01M 4/02  H01M 4/62  H01M 4/58  H01M 4/525  H01M 4/505  H01M 4/485  H01M 4/36  H01M 4/1391  H01M 4/131  H01M 4/04  H01M 10/0525  H01M 10/052   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/043182 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/205215 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cabot Corporation; 2 Seaport Lane Suite 1300, Boston MA 02210-2019; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OLJACA, Miodrag; 157 Concord Road, Billerica, MA 01821; US;
BLIZANAC, Berislav; 157 Concord Road, Billerica, MA 01821; US;
DUPASQUIER, Aurelien, L.; 157 Concord Road, Billerica, MA 01821; US;
WALL, Ryan, C.; 9309 Seneca Drive N.W., Albuquerque, NM 87114; US;
SUSZKO, Arek; 8109 R C Gorman Avenue N.E, Albuquerque, NM 87122; US;
KOEHLERT, Ken; 157 Concord Road, Billerica, MA 01821; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Aktívne materiály pre lítium-iónové batérie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.06.2020 
   Maximálna platnosť do  19.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 3011619
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3011619
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.05.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3011619
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 31.10.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 31.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 3011619
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku