Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2983641
(11)  Číslo patentu  34408 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14737346.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2983641 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201304209 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  TR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61Q 19/08  A61K 9/00  A61K 47/32  A61L 15/26  A61L 15/44  A61L 15/46  A61L 26/00  A61Q 17/00  A61K 8/90  A61K 47/34  A61K 8/04  A61K 8/19   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/TR2014/000136 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/168595 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yeditepe Universitesi; Inonu Mahallesi Kayisdagi Caddesi 26 Agustos Yerlesimi Kadikoy, 34755 Istanbul; TR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAHIN, Fikrettin; Yeditepe Universitesi Genetik Ve Biyomuhendislik Bolumu Kayisdagi Atasehir, Istanbul; TR;
DEMIRCI, Selami; Yeditepe Universitesi Genetik Ve Biyomuhendislik Bolumu Kayisdagi Atasehir, Istanbul; TR;
DOGAN, Aysegul; Yeditepe Universitesi Genetik Ve Biyomuhendislik Bolumu Kayisdagi Atasehir, Istanbul; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Hydrogél na báze polyméru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.04.2022 
   Maximálna platnosť do  08.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 2983641
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.03.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.04.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2983641
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.03.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.03.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.05.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.07.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 09.07.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.07.2020 Typ Odoslané
EP 2983641
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku