Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2941447
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14735117.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2941447 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2013/070150 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 69/08  C08G 69/14  C08G 69/16  C08G 69/36  C08G 69/40  C08L 77/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CN2014070160 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014106485 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhodia Operations; 52, rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JEOL, Stéphane; 85 Avenue des Frères Perret, F-69192 Saint-Fons; FR;
DECAMPO, Floryan; No.3966 Jin Du Road Xinzhuang Industrial Zone Minhang District, Shanghai 201108; CN;
LI, Peng; No.3966 Jin Du Road Xin Zhuang Industrial Zone Minhang District, Shanghai 201108; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2941447
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2941447
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2941447
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2941447
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku