Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3022251
(11)  Číslo patentu  31119 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14734813.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3022251 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13176509 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 3/12  C08F 14/06  C08J 3/20  C08J 3/205  C08J 3/21  C08J 5/18  C08K 3/00  C08K 3/36  C09D 127/06  C08L 27/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/063998 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/007522 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ineos Norge Holdings AS; Rafnes, 3966 Stathelle; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JACOBSEN, Harald; Asvallveien 6, N-3960 Stathelle; NO;
MARTINSEN, Anita; Gregorius Dagssonsgate 123, N-3746 Skien; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kompozit a spôsoby jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 3022251
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3022251
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3022251
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 11.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.06.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.07.2019 Typ Odoslané
EP 3022251
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku