Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3004167
(11)  Číslo patentu  29421 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14734671.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3004167 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361829082 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/24  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/040360 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/194274 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.; Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11; BM 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARNETT, Heather A.; 3029 25th Avenue W., Seattle, Washington 98199; US;
ESCOBAR, Sabine S.; 1707 E. Beaver Lake Drive SE, Sammamish, Washington 98075; US;
KING, Chadwick T.; 1325 Moody Avenue, North Vancouver, British Columbia V7L 3T5; CA;
LIM, Ai Ching; 7105 82nd Avenue SE, Mercer Island, Washington 98040; US;
NARAYANAN, Saravanakumar; 70 Centre Street 1C, Brookline, Massachusetts 02446; US;
WEINREB, Paul H.; 133 Boston Post Road, Weston, Massachusetts 02493; US;
PEDERSON, Nels E.; 71 Patty's Road, Mansfield, Massachusetts 02048; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Proteíny viažuce antigén receptora onkostatínu M 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.05.2023 
   Maximálna platnosť do  30.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3004167
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 14.12.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004167
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.04.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.04.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004167
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 04.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 04.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 18.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2019 Typ Odoslané
EP 3004167
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku