Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2967577
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14730614.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2967577 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361852315 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/12  A61L 24/00  A61L 24/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014028701 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014144336 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arsenal Medical, Inc.; 480 Arsenal Street, Watertown, MA 02472; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RANY, Busold; 52 Dudley Street, Medford, MA 02155; US;
MARINI, John; 21 Vega Street, Weymouth, MA 02188; US;
SHARMA, Upma; 21 Milton Street Apt.2, Somerville, MA 02144; US;
RAGO, Adam; 35 Braeside Road, Falmouth, MA 02540; US;
MORTENSEN, Jennifer; 55 Concord Avenue Apt.1, Somerville, MA 02143; US;
LOMAKIN, Joesph; 140 Huron Avenue Unit 8, Cambridge, MA 02138; US;
ZUGATES, Gregory T.; 1 Ranch Road, Chelmsford, MA 01824; US;
KOMATSU, Janet; 21 Brookline Street 406, Cambridge, MA 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2967577
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2967577
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.02.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2967577
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 11.04.2019 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 15.04.2019 Typ Interné listy
EP 2967577
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku