Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2997173
(11)  Číslo patentu  29597 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14730045.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2997173 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361824791 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 22/02  C21D 1/673  C21D 1/78  C23C 2/06  C23C 2/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/038467 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/186749 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ak Steel Properties, Inc.; 9227 Centre Pointe Drive, West Chester, OH 45069; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUTSCHLER, Ralph; 7782 Lakota Hills Drive, West Chester, OH 45069; US;
THOMAS, Grant, Aaron; 5708 Rachel's View, Liberty Township, OH 45011; US;
JANAVICIUS, Paul, Valdas; 540 Cody Pass, Wyoming, OH 45215; US;
GARZA-MARTINEZ, Luis, G.; 46 Fleming Road, Wyoming, OH 45215; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby pozinkovanej ocele pre aplikáciu tlakového tvrdenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.05.2020 
   Maximálna platnosť do  16.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2997173
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2997173
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2997173
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 21.12.2018 Typ Doručené
1b Opis 21.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2997173
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku