Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2991662
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14728600.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2991662 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201307872 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/08  A61K 45/06  A61P 35/00  A61P 35/04  A61P 43/00  C07K 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2014051347 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014177868 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cancer Research Technology Ltd; Angel Building 407 St John Street, London, EC1V 4AD; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAINIKKA, Satu; Valirx Plc 24 Greville Street, London EC1N 8SS; GB;
MORRIS, George Steven; Valirx Plc 24 Greville Street, London EC1N 8SS; GB;
OGUNSALU, Samuel; Valirx Plc 24 Greville Street, London EC1N 8SS; GB;
CASTORIA, Gabriella; Department of Biochemistry Biophysics and General Pathology 2nd University of Naples Via L. De Crecchio 7, 80138 Naples; IT;
MIGLIACCIO, Antimo; Department of Biochemistry Biophysics and General Pathology 2nd University of Naples Via L. De Crecchio 7, 80138 Naples; IT;
AURICCHIO, Fernando; Department of Biochemistry Biophysics and General Pathology 2nd University of Naples Via L. De Crecchio 7, 80138 Naples; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2991662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2991662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2991662
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2991662
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku